Vliv pornografie na sexuální skripty a zapojení mezi vznikajícími dospělými na vysoké škole (2015)

Arch Sex Behav. 2015 Jan; 44 (1): 111-23. dva: 10.1007 / s10508-014-0351-x. Epub 2014 Sep 20.

Braithwaite SR1, Coulson G, Keddington K, Fincham FD.

Abstraktní

Výbušný nárůst přístupu k internetu vedl k odpovídajícímu zvýšení dostupnosti, anonymity a cenové dostupnosti pornografie. Nastupující skupina výzkumů prokázala souvislost mezi pornografií a určitým chováním a postoji; jak však pornografie ve skutečnosti tyto výsledky ovlivňuje, nebylo zdokumentováno. Ve dvou studiích (studie 1 N = 969; studie 2 N = 992) jsme zkoumali hypotézu, že pornografie ovlivňuje potenciálně rizikové sexuální chování (hákování) u nově se objevujících dospělých prostřednictvím sexuálních skriptů.

Naše výsledky ukazují, že častější sledování pornografie je spojeno s vyšším výskytem připojení a vyšším počtem jedinečných připojovacích partnerů. Replikovali jsme tyto efekty průřezově i podélně, přičemž jsme zohledňovali stabilitu přípojek v průběhu akademického semestru. Rovněž jsme prokázali, že častější sledování pornografie je spojeno s tím, že jsme měli více předchozích sexuálních partnerů všech typů, více sexuálních partnerů jednou („na jednu noc“) a plánujeme mít v budoucnu vyšší počet sexuálních partnerů.

Nakonec jsme poskytli důkazy, že více tolerantní sexuální skripty zprostředkovaly spojení mezi častějším sledováním pornografie a háknutím. Diskutujeme o těchto zjištěních s důrazem na zmírnění potenciálních rizik pro lidské a veřejné zdraví u vznikajících dospělých.

PMID: 25239659

DOI: 10.1007 / s10508-014-0351-x