Vztah mezi sebeovládání a cybersexuální závislost v pozdní dospívání v Salatigě (2017)

Dwiputra, Ditto Kusuma Nirwan. "Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecanduan Cybersexual pada Remaja Akhir di Salatiga."

PhD diss., Program studia Psikologi FPSI-UKSW, 2017.

Abstraktní

Účelem této studie je zjistit, jak úzce je vztah mezi sebekontrolu a trendem cybersexuální závislosti u adolescentů pozdě v Salatigě. Hypotéza této studie spočívá v negativním vztahu mezi sebekontrolu a tendencemi k návyku na cybersex. Měřicí přístroj používaný v tomto výzkumu je Dotazník pro sebeobranu a dotazníky pro závislost na Cybersexu byly distribuovány výzkumným subjektům 67. Samokontrolní měřítko sestávalo z položky 21 a scénáře závislosti na počítačích se skládá z položky 34. Data byla analyzována vypočítáním korelace pomocí SPSS a získaným korelačním koeficientem (-0.543) znamená, že existuje těsný negativní vztah mezi sebekontrolu s cybersexuálními návykovými tendencemi, které ukazují vyšší sebeovládání, čím nižší jsou cybersexuální návykové návyky.