Bidirekční modulace inkubace trávení kokainu pomocí tiché synapse-založené remodelování prefrontálního kortexu na akumbens projekce (2014)

 

DOI: 10.1016 / j.neuron.2014.08.023


Přednosti

  • Tato studie ukazuje mechanismy antirevální plasticity vyvolané expozicí léku

  • Ukazuje na generaci nových neurocircuitů závislých na zkušenosti prostřednictvím tichých synapsí

  • Dva aferenty profrontální kortikosteroidy jsou diferencovaně remodelovány kokainem

  • Mechanismus inkubace touhy po kokainu


Shrnutí

Glutamatergické projekce z mediální prefrontální kůry (mPFC) do nucleus accumbens (NAc) přispívají k relapsu kokainu. Zde ukážeme, že tichá remodelace založená na synapse dvou hlavních projekcí mPFC na NAc odlišně regulovala progresivní nárůst hledání kokainu vyvolaného podnětem po stažení (inkubace touhy po kokainu). Konkrétně samopodávání kokainu u potkanů ​​generovalo glutamátergní synapse tiché vůči AMPA receptorům jak v infralimbických (IL), tak v prelimbických mPFC (PrL) na projekcích NAc, měřeno po 1 dni stažení. Po 45 dnech vysazení se tiché synapsie IL-na-NAc staly neuzavřenými / vyzrály náborem AMPARs propustných pro vápník (CP), zatímco tiché synapse PrL-to-NAc zraly náborem ne-CP-AMPAR, což vedlo k jejich rozdílné remodelaci projekce. Optogenetické zvrácení tiché synapse založené remodelace projekcí IL-na-NAc a PrL-to-NAc potencovalo a inhibovalo inkubaci touhy po kokainu v den vysazení 45. Tudíž je po kokainu indukována paralelní remodelace obvodů pro- a antirelapsu samospráva. Tyto výsledky mohou poskytnout substráty pro využití mechanismů endogenního antirepsu ke snížení relapsu kokainu.