Neuronové mechanismy závislosti: role odměňování a paměti (2006)

Annu Rev Neurosci. 2006, 29: 565-98.

Hyman SE1, Malenka RC, Nestler EJ.

FULL TEXT PDF

Abstraktní

Závislost je stav nutkavého užívání drog; navzdory léčbě a dalším pokusům o kontrolu užívání drog bývá závislost obvykle přetrvává. Klinická a laboratorní pozorování se shodla na hypotéze, že závislost představuje patologickou usurpaci neurálních procesů, které normálně slouží k učení souvisejícímu s odměnou. Hlavní substráty perzistentního kompulzivního užívání drog jsou předpokládány jako molekulární a buněčné mechanismy, které jsou základem dlouhodobých asociativních vzpomínek v několika okruzích předního mozku (zahrnujících ventrální a dorzální striatum a prefrontální kortex), které dostávají vstup od dopaminových neuronů středního mozku. Zde hodnotíme pokrok v identifikaci kandidátských mechanismů závislosti.