Sexuální úzkost a sexuální vzrušení žen: porovnání vzrušení během sexuálních úzkostných podnětů a sexuálních potěšení (1987)

Arch Sex Behav. 1987 Aug;16(4):311-9.

Beggs VE, Calhoun KS, Wolchik SA.

Zdroj

Harvard komunitní plán zdraví, Braintree, Massachusetts 02184.

Abstraktní

Sexuální vzrušení vyskytující se během sexuálních úzkostných podnětů bylo srovnáváno s sexuálním vzrušením vyskytujícím se během sexuálních potíží s potěšením u sexuálně funkčních žen 19. Stimuly byly individualizované vyprávění založené na popisu daném každým subjektem. Sexuální vzrušení bylo měřeno monitorováním vaginálního průtoku krve vaginálním fotoplethysmografem. Výsledky ukázaly významné zvýšení vaginálního průtoku krve v reakci na sexuální úzkost a sexuální potěšení. Zvýšení stavu potěšení bylo však podstatně vyšší než u stavu úzkosti. Analýza průtoku krve v průběhu času ukázala významný lineární trend zvyšování stavu potěšení a nedostatek takového trendu v podmínkách úzkosti.