Stres a závislost

Stres často způsobuje recidivy závislosti na pornografiiStres je hlavním faktorem způsobujícím relapsy u všech závislostí. Stres může mít mnoho podob, ale je to naše reakce, která způsobuje neurochemické kaskády, které nás nutí používat.

Tato část obsahuje laické články pro širokou veřejnost i vědecké články. Pokud nejste odborníkem na závislost, doporučuji začít laickými články, které jsou označeny písmenem „L“.