Přednáška Neurochirurga o vlivu pornografie na mozek

Diskuse je zaměřena na rodiče a děti. Zaměřuje se na výzkum, který ukazuje změny v čelní kůře mozku u závislých na sexu a důsledky těchto změn na kontrolu impulzů u závislých na pornografii.

Zde je odkaz na Může použití pornografie stát skutečnou závislostí na mozku?, článek pro laiky od neurostrouka Donalda Hiltona

Zde je odkaz na vynikající úvodník Donalda L. Hiltona v Chirurgická neurologická internacionalizace časopis: Závislost na pornografii: Perspektiva neurovědy .

Také vidět „Změna razítka přírody: závislost na pornografii, neuroplasticita a perspektivy ASAM a DSM“ (2012)