Yn chwilfrydig am yr ymchwil ddiweddaraf ar effeithiau porn rhyngrwyd?

Yn meddwl am ddiffyg rhywiol? Ymestyn i ddeunydd eithafol? Awydd isel ar gyfer rhyw wedi'i rannu? Pryder cymdeithasol, problemau gwybyddol, diffyg cymhelliant?

Rydych chi yn y lle iawn.

HANFODOL ADNODDAU

Edrychwch ar ein rhestrau ymchwil a gynorthwyir yn ddefnyddiol ac esboniadau gwyddoniaeth sylfaenol.

Ymchwil Perthnasol

Mae casgliadau o astudiaethau sy'n cefnogi hawliadau a wneir ar y wefan hon i'w gweld yma. Hefyd, beirniadaethau o astudiaethau ac erthyglau camarweiniol.
Darllenwch mwy

Dechreuwch Yma

Nid yw Evolution wedi paratoi eich ymennydd ar gyfer porn heddiw. Darllenwch grynodeb o gysyniadau gwyddonol allweddol mewn naratif hawdd ei ddeall.
Darllenwch mwy

Astudiaethau Brain

Mae nifer gynyddol o ymchwilwyr niwrowyddoniaeth wedi edrych ar ymennydd defnyddwyr pornog rhyngrwyd a gaeth i bobl. Canfyddiadau yn cefnogi'r "model dibyniaeth."
Darllenwch mwy

DIWEDDARAF FIDEOS A MATERION

Porwch borthiant newyddion Your Brain On Porn, sy'n cynnwys stori adferiad newydd.

Yr Arbrawf Porn Mawr

Gary Wilson
Sgwrs TEDx