Yn chwilfrydig am yr ymchwil ddiweddaraf ar effeithiau porn rhyngrwyd?

Yn meddwl am ddiffyg rhywiol? Ymestyn i ddeunydd eithafol? Awydd isel ar gyfer rhyw wedi'i rannu? Pryder cymdeithasol, problemau gwybyddol, diffyg cymhelliant?

Rydych chi yn y lle iawn.

HANFODOL ADNODDAU

Edrychwch ar ein rhestrau ymchwil a gynorthwyir yn ddefnyddiol ac esboniadau gwyddoniaeth sylfaenol.

Ymchwil Perthnasol

Mae casgliadau o astudiaethau sy'n cefnogi hawliadau a wneir ar y wefan hon i'w gweld yma. Hefyd, beirniadaethau o astudiaethau ac erthyglau camarweiniol.
Darllenwch mwy

Dechreuwch Yma

Nid yw Evolution wedi paratoi eich ymennydd ar gyfer porn heddiw. Darllenwch grynodeb o gysyniadau gwyddonol allweddol mewn naratif hawdd ei ddeall.
Darllenwch mwy

Yr Arbrawf Porn Mawr

Sgwrs TEDx gan Gary Wilson

Gary Wilson yn siarad ar lwyfan TEDx Gwylio Fideo

DIWEDDARAF FIDEOS A MATERION

Porwch borthiant newyddion Your Brain On Porn, sy'n cynnwys stori adferiad newydd.

Fforwm Cenedl Ail-ddechrau

Ailgychwyn logo Nation

Mae "ailgychwyn" yn orffwys llwyr o ysgogiad rhywiol artiffisial, gan gynnwys porn Rhyngrwyd. Ailgychwyn eich ymennydd gydag anogaeth ac addysg yn RebootNation.org

Popeth sydd ei angen arnoch i fyw porn am ddim a mwynhau rhyw eto

Person ar ben mynydd

Cyrsiau fideo ar-lein sy'n eich tywys gam wrth gam i roi'r gorau i ddefnyddio porn cymhellol a gwrthdroi camweithrediad rhywiol a achosir gan porn, gan Eglwys Noah BE. Dysgwch fwy