“Mhill an tràchdas porn agam mo bheatha” (Times, UK)