An droch bhuaidh a tha aig porn air an eadar-lìon. le Rose Laing MD (2016)