Boireann - fhuair mi laighe, agus bha e uamhasach!