'Àrd mhiann', no 'dìreach' na dhìth-chleasachd? Freagairt do Steele et al. le Dòmhnall L. Hilton, Jr., MD