Critaichean ath-sgrùdaichte le co-aoisean de Prause et al., 2015