Mì-ghnàthachadh Eadar-lìn nan Òigridh: Sgrùdadh air Dleastanas Co-cheangal ri Pàrantan is Morairean ann an Sampall Coimhearsnachd Mhòir (2018)