(CAUSE) Cleachdadh Eadar-lìn nan Òigridh, Co-ionannachd Shòisealta, agus Smaoinidhean eas-fhillte: Sgrùdadh bho Shuirbhidh Coimhearsnachd Fad-ùine (2018)