Spioradail Crìosdail agus Dòigh-obrach Smartphone ann an Ògaganach: Coimeas eadar Buidhnean Àrd-chunnart, Cunnairt-Comais agus Smachd Coitcheann (2019)