Tha co-dhùnaidhean agus gnìomhan bacadh freagairt ro-phàirteach ann an luchd-cleachdaidh ro-lìonail (2009)