Dìth ann a bhith a 'toirt aithne do bheachdan nàdurra agus dìth-eadar-lìn: Stòiridh air a mhealladh mar eadar-mheadhan (2017)