Meta-mion-sgrùdaidhean air na h-atharrachaidhean obrachail neurraltach ann an cuspairean le mì-rian gèarr Eadar-lìn: Coltachdan agus eadar-dhealachaidhean eadar diofar pharailean (2019)