Cleachdadh Eadar-lìn Path-eòlach agus Giùlan Cunnairt am measg Eòin Ògairean Eòrpach (2016)