Freagarrachd agus pàtran de ghoireas eadar-lìn am measg oileanach slàinte, Bengaluru (2017)