Freaghachd nan comharran a th 'air am faicinn mar thoradh air trom-inntinn agus dragh-cadail co-cheangailte ri teicneolas fiosrachaidh agus conaltraidh Cleachdadh ICT am measg inbhich òga, sgrùdadh a dh'fhaodadh a bhith a' rannsachadh (2007)