Cleachdadh Fònaichean Glic, Duilgheadasan agus Dòighean-obrach air Ionnsachadh, agus Cleachdadh nam meadhanan sòisealta ann an òraidean (2018)