Duilgheadasan Bhidio ann an Sluagh Òigridh Spàinnteach: Co-chomann le Slàinte Síceòlais (2018)