Slatan-tomhais Diagnostachaidh a thathar a 'moladh airson Adhartas Fòn Glic (2016)