Coimeas eadar na mearachdan a thaobh toirt a-steach cervical a rèir tomhas-dibheachd smart Smart (2014)