Comainn eadar caitheamh pornagraf deugairean agus fèin-ghearan, coimeas bodhaig, agus nàire bodhaig (2021)