Comainn leantainneach eadar cleachdadh bheachdan agus giùlain stuthan agus òigridh a thaobh gnè follaiseach: Ath-aithris aithriseach air sgrùdaidhean (2017)