Bidh na h-eanchainn an eanchainn òigridh agus a bhith mothachail air stuth gnèitheach follaiseach (2019)