Tha na meadhanan na cho-theacsa cudromach airson giùlan gnèitheasach an òigeinich (2006)