Mapa Inntinn airson Feise agus Dìth-pòsaidh, le Paula Hall