Tha an Rannsachadh Lag Teicneòlas Sòisealta air a bhith ro dhoirbh gu Afford (2019), le Ailig Wolfe