Az elképzelt és végrehajtott cselekvések ugyanazt a neurális szubsztrátot tartalmazzák? (1996)

Brain Res Cogn Brain Res. 1996 Mar; 3 (2): 87-93.
J. Decety

forrás
INSERM 94 egység, Bron, Franciaország.

Absztrakt

Ez a cikk a motoros képek funkcionális korrelációinak kérdésével foglalkozik, mentális kronometria segítségével, az autonóm reakciók monitorozásával és az agyi véráramlás mérésével. A mentálisan szimulált tevékenységek ütemezése szorosan utánozza a tényleges mozgási időket. Autonóm válaszok a motoros képek során párhuzamosan a tényleges testmozgás autonóm válaszaival. Az agyi véráramlás növekedése figyelhető meg a tényleges mozgás programozásában részt vevő motoros kéregben (azaz a premotoros kéregben, az elülső cingulátumban, az alsóbb parietális görcsben és a kisagyban). Ez a három adatforrás konvergáló támogatást nyújt arra a hipotézisre, amely szerint az elképzelt és végrehajtott tevékenységek bizonyos mértékben ugyanazokat a központi struktúrákat osztják.