A problematikus internethasználat hatása a serdülők önértékelésére a kiválasztott iskolában, Kerala, India (2020)

Arch Psychiatr Nurs. 2020 június; 34 (3): 122-128.

doi: 10.1016 / j.apnu.2020.02.008. Epub 2020, február 10.

Preeti Máté  1 Raman Krishnan dr  2

Absztrakt

Háttér: Az internethasználat a mai társadalom egyik alapvető eszköze, amelynek a serdülőkre gyakorolt ​​hatása van, például az internet fokozott használata, mivel ingyenes, könnyű és napi hozzáférésük van az internethez. A problémás internethasználat globális jelenséggé vált, amely súlyos problémákat okoz az érintett személy számára, ami a pszichológiai jólét károsodásához vezet.

Cél: A jelen tanulmány célja a problémás internethasználat és önértékelés felmérése a serdülők körében a kiválasztott iskolákban (Kochi, Kerala, India).

Beállítás: A tanulmányt a magánjellegű iskolában végezték, a Kerala Ernakulam Dist. Kothamangalam Thaluk-ban.

Módszer: A keresztmetszeti felépítésű tanulmányt egy hónapos időtartamra végezték 60 hallgató között, és a résztvevőket nem valószínűségi, kényelmes mintavételi módszerrel választották ki. A mintákat önellátó kérdőívvel láttuk el, miután szüleik és hallgatóik írásbeli hozzájárulást szereztek.

Eredmény: A Karl-Pearson-koefficiens szignifikáns negatív összefüggést mutatott az önértékelés és az internetes függőség között (r = -0.649 és p <0.001).

Következtetés: Az internet használatáról kiderült, hogy jelentős hatással van a serdülőkre, különösen az önértékelés területén, és időnként befolyásolhatja társadalmi életüket és a családjukat.

Kulcsszavak: serdülők; Problémás internethasználat; Önbecsülés.