ಅವಲೋಕನ

ಅವಲೋಕನ YBOP

ಈ ಅವಲೋಕನವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೀಲಿಯ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭೇಟಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದಿನ ಅಶ್ಲೀಲತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ YBOP ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್.

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ: