Robb Wolf Interviu Gary

Robbas ir Gary aptaria greito maisto ir didelės spartos interneto pornografijos paraleles ir kodėl abu iššūkiai šiandienos vartotojams.

Klausyk čia