Amerikos priklausomybės medicinos draugija: nauja narkomanijos apibrėžtis (rugpjūtis, 2011)