110 dienų - geresni pažymiai, didesnis susikaupimas ir pasitikėjimas savimi, jaučiasi labiau susijęs su kitais