17 metų - daugiau išeinančių (ypač su merginomis), laipsniai nepaprastai pagerėjo, geresnis savęs suvokimas