18 metų - nebetobulinu moterų ir nebesu liūdna ir viena.