18 metų - daugiau pasitikėjimo ir energijos, geriau socialiai - ypač su merginomis,