25 metai - depresija dingo, tikresnė ir šilta, labiau mane traukia moterys.