35 metai - ED, įprato susidurti su viskuo, ko labiausiai bijau