ED išgydoma: daugiau pasitikėjimo, energijos ir veržlumo. Turiu merginą.