Išeikite iš PMO prieš 1 metus dėl moters, kurią vieną dieną ištekėsiu