„Duomenų analizė nepalaiko sekso kaip priklausomybės“ (Prause ir kt., 2017)