„Asmenų, turinčių ir neturinčių kompulsinio seksualinio elgesio, seksualinio ženklo reaktyvumo neuroniniai korelatai“ (2014): Ištrauka, analizuojanti Steele ir kt., 2013