Įstrigo „Porn Box“ (2018): „Grubbs“ moralinio nesuderinamumo modelio analizė