Žaidimų smegenų vaizdavimas (2016)

Int Rev Neurobiol. 2016: 129: 111-24. doi: 10.1016 / bs.irn.2016.05.001. Epub 2016 Jul 5.

Balodis IM1, Potenza MN2.

Abstraktus

Per pastarąjį dešimtmetį išaugo neuromologiniai tyrimai, kuriuose tiriamas azartinių lošimų neurobiologinis pagrindas. Funkciniai magnetinio rezonanso tyrinėjimai apetitinių pėdsakų ir atlygio apdorojimo užduočių metu rodo, kad frontostriatyvių smegenų srityse, įskaitant ventralinę striatumą ir ventromedinę prefrontalinę žievę, veikia nevienodai. Rezultatai rodo skirtumus, kaip apdovanojimų numatymas ir rezultatas apdorojami asmenims, turintiems GD. Ateityje atlikti tyrimai reikalauja didesnių imties dydžių ir turėtų apimti atitinkamas klinikines etalonines grupes. Apskritai, iki šiol atliktos studijos išryškina bendrą patofiziologiją tarp priklausomybių nuo narkotikų ir GD, o pastaroji suteikia unikalią sąlygą, kad būtų galima ištirti necheminius priklausomybės veiksnius.

ŽODŽIAI:  Lošimai; Netoli praleidimo; Atlygis; Striatum; Ventromedial prefrontalinė žievė

PMID: 27503450

DOI: 10.1016 / bs.irn.2016.05.001