„Nucleus accumbens“ aktyvinimas tarpininkauja už atlygio už finansinę riziką (2008) įtaką.

 2008 Mar 26;19(5):509-13. doi: 10.1097/WNR.0b013e3282f85c01.

Knutson B1, Wimmer GEKuhnen CMWinkielman P.

Abstraktus

Funkcinio magnetinio rezonanso tyrimo metu branduolio accumbens (NAcc) aktyvinimas spontaniškai didėja prieš imantis finansinės rizikos. Kadangi numatant įvairius atlygius galima padidinti NAcc aktyvavimą, net atsitiktiniai atlygio užuominos gali turėti įtakos finansinės rizikos prisiėmimui. Naudodamiesi įvykiu susijusiais funkciniais magnetinio rezonanso vaizdais, mes prognozavome ir nustatėme, kad tikimasi, kad bus žiūrėti atlygį skatinančius stimulus (Erotiniai 15 vyriški vyrai), o tai padidino finansinę riziką ir kad šis poveikis buvo iš dalies sąlygotas NAcc aktyvacijos padidėjimo. Šie rezultatai atitinka požiūrį, kad atsitiktiniai atlygio užuominos daro įtaką finansinei rizikai, keisdami išankstinį poveikį, ir tokiu būdu nustatyti neuropsichologinį mechanizmą, kuris gali būti veiksmingas emocinis skundas finansų, rinkodaros ir politinėse srityse.